Trosundervisning

Sankt

Bernadette

Trosundervisning


Sankt Bernadettes kapellförsamling


Vill hälsa alla barn och ungdomar välkomna till våran trosundervisningUndervisningar är på söndag kl. 10:30 - 11:00 och avslutatas med två dekaler av rosenkransbönen


Under kan ni se schemat för trosundervisningen för höstterminen 2019


För mer frågor angående trosundervisningen var inte rädd och ringa eller maila oss! 

TROSUNDERVISNING HT 2019

 FÖR

BARN som förbereds/tagit emot 1:a KOMMUNION

KONFIRMANDER

SÖNDAGAR – RÖNNEKYRKAN

KL.9.45 FRAMTAGNING TILL KORET

KL.10.00 – 10.30

ROSENKRANSEN KL.10.30 – 11.00

25 augusti     TERMIN START för Trosundervisning

1 september TROSLÄRA

5 torsdag       HEMBYGDSPARKEN – UPZONE

                      Info kommer…

8                    Förberedelse - Medv. i Mässan (läsningar, resp.psalm, förböner)

15                  TROSLÄRA

22                  Sång

29                  Kyrkoplikt

3 torsdag       TJEJTRÄFF

6 oktober      TROSLÄRA

13                  Renate själv + Daphné

20                  Sång

25/26             ARILD – FLICKTRÄFF MED ÖVERNATTNING

27                  Kyrkoplikt

3 november  Kyrkoplikt

10                  CROSS OVER med F.Oliver; 

14 torsdag     TJEJTRÄFF

16 lördag      LEKDAG – BANDY – Örkelljunga

17                  Förberedelse – Medv. i Mässan

24                  Sång

1 december  Kyrkolikt

8                    Förberedelse inför St.Nicolaus festen

                      ST.NICOLAUS – SCOUTSTUGAN - SKÄLDERVIKEN

15                  TROSAVSLUTNING

 

Det är en skyldighet för alla katoliker

att närvara vid Mässan varje söndag och påbjuden helgdag enl. katolska kyrkans stadgar.

Ängelholms Kateketer

Ann-Cathrin Deisling/Sara Fredestad 3-6år/eget schema/

Renate Bertha/Monica Jimheden 7-12,13år

Gillis Jimheden/ Andreas Bertha  Konfirmander   

www.st-bernadette.se Kapellförsamling                   

 

Sankt

Bernadette